Tulip Gebruikers Vereniging
Gebruikersdag op 5 november 2005 in BorsseleHier volgt het verslag van de gebruikersdag op 5 november 2005 in Borssele, door onze voorzitter:

Om half tien kwamen de bestuursleden aan in Borssele. Na wat vergaderd te hebben gingen zij om 10.45 naar Vijverzicht voor de jaarlijkse gebruikersdag, waar de mensen al bezig waren met het opstarten van de PC's. Deze waren vrijdagavond al neergezet door Jan Rottier, Wessel Gal en de voorzitter.

Er was weer een goede opkomst wat we van Utrecht niet konden zeggen: geloof het of niet, daar waren 2 leden aanwezig en in Borssele ongeveer 25 mensen. Dus is het niet meer aantrekkelijk om dit ook in Utrecht te doen. Ik hoop dat de leden kunnen begrijpen dat dit ook nog eens veel geld kost, dus hebben wij besloten om de gebruikersdagen voortaan alleen nog in Borssele te organiseren. Dit mede ook omdat daar de koffie en de broodjes weer net als verleden jaar voortreffelijk waren verzorgd door de familie Heesters.

Ik hoop dat een ieder die geweest is zich heeft vermaakt en misschien dat wij in de toekomst er meer van kunnen maken.
Tevens kunnen wij U mededelen dat het bestuur is benaderd door een museum om daar diverse PC's neer te zetten. Daar wij nog in onderhandeling zijn met de directie van dat museum kunnen wij nog niet op de zaken vooruit lopen en krijgt u te zijner tijd bericht op de site wat, waar en hoe we dit gaan opzetten.

Ik hoop mede met mijn bestuursleden U te mogen ontvangen volgend jaar in Borssele en ik kan nu al zeggen dat de volgende gebruikersdag in Borssele op zaterdag 4 november 2006 zal zijn.

Tot ziens op de gebruikersdag!

Jan van der Burg
voorzitter

Hopelijk tot ziens op de volgende ledenvergadering annex gebruikersdag!


© 2006 TGV.