Tulip Gebruikers Vereniging
Geheugenuitbreiding

HomePagina

Tulip-modellen

Diagnose-versies

Gebruikersdagen

Te koop / gezocht

Externe links

Download-pagina

Nieuws van het bestuur

Tulip Contact

Tips en trucs

Geheugenuitbreiding

Processor upgradenEr zijn nogal wat mogelijkheden om het geheugen van uw Tulip uit te breiden. In het navolgende een zo volledig mogelijk overzicht van de mogelijkheden.


System I (CD3)
PC Compact (CD5)
PC Compact 2 (TC8)
AT Compact (CD7/TC7)
AT 386 (SIGMA)
AT Compact 2 (TC9)
AT 386SX (TC12)
SX Compact 2 en AT Compact 3 (TC14)
AT386-25 en TR386-25 (TC15) / AT486-25 en TR486-25 (TC19)
TR486/e (TC21) en de TR486SX/e (TC22)
DC286-16 / DT286-16 / WS286-16 (TC-23 logic)
DC Compact / DT Compact / WS Compact (TC-23 logic)
DC386SX / DT386SX / WS386SX 16-20-25 MHz (TC-24 logic)
Vision 1 (TC-26 logic)

DC386SX DT386SX en WS386SX 25 MHz (TC36)
DT486e / DE486e en TR846e (TC30/TC33/TC31/TC34)
DC486SX / DT486SX / WS486SX (TC35) / DC486DX / DT486DX TC35)
DC486SX / DT486SX / WS486SX (TC38)
DC486DX / DT486DX (TC38)

DE486DX/e / DS486DX/e / TR486DX/e 33/50/66 MHz (TC32)
DS486/i (TC39)
Laptop LT286 (CGA en VGA) (TC62 en TC63)
NoteBook NB286 (TC61)
NoteBook NB386SX 16/20/25 MHz (TC59 en TC60)
NoteBook NB386sl (TC58)
NoteBook 486sx 25MHz Creme kleurige behuizing (TC57)
NoteBook NB486sx 25MHz (Mono) Zwarte behuizing
NoteBook NB486sx 33MHz (Color)

PocketBook PB386sl (TC56)
PocketBook PB486slSystem I (CD3)In de pagina beschrijving van dit systeem is een link naar een file opgenomen met daarin diverse teksten betreffende dit systeem. Een van die teksten betreft een uitgebreide beschrijving van de geheugenuitbreiding.PC Compact (CD5)Dit systeem is merendeels uitgeleverd met 512KB geheugen op het moederbord. Er is op het moederbord geen voorziening aanwezig om het geheugen uit te breiden tot 640KB. Om toch dit geheugen te kunnen uitbreiden is minimaal nodig een EBB-kaart (dit is een Expansion Bus Board). Deze worden niet meer door Tulip verkocht, er zal dus in het tweedehandscircuit gezocht moeten worden. Let hierbij wel op, er zijn 2 soorten EBB's een voor de PC Extend en een voor de PC Compact.
De uitvoering voor de PC Compact heeft aan een kant 1 connector welke op de moederbord connector gestoken moet worden en aan de andere kant van de kaart bevinden zich nog 4 connectoren voor uitbreidingskaarten. De EBB kaart voor de Extend heeft die ene connector niet, maar in plaats hiervoor zijn kabels met connectoren aanwezig. Deze kaart is dus NIET bruikbaar. Verder is dan nog nodig een geheugen-uitbreidingskaart. Hiervoor waren tot voor kort 2 kaarten verkrijgbaar:

1. MEMS kaart, deze werd geleverd door Compudata. Naar de laatste informatie is deze niet meer leverbaar. Er zal dus ook hiervoor op de tweedehandsmarkt gezocht moeten worden.

Deze kaart heeft een 4 tal rijen met 8 chip voetjes, deze kunnen gevuld worden met 64KB of 256Kb geheugen chips en middels dipswitches geconfigureerd worden. Op deze kaart is het mogelijk om 8 stuks 256KB chips te plaatsen of 16 stuks 64KB chips. Bij gebruik van 256KB chips wordt er toch maar 128KB hiervan daadwerkelijk gebruikt. Er wordt namelijk aangevuld van 512KB tot 640KB dit is dus 128KB.

2. 384R kaart, deze werd ook geleverd door Compudata. Deze kaart is al eerder uit de handel gegaan dan de MEMS kaart. Op deze kaart was buiten de mogelijkheid om 128KB geheugen te plaatsen ook nog een Clock-chip geplaatst. Deze houdt dan de systeem datum en tijd bij. Verder zit er ook een LPT en een COM poort op, zodat er ook extra poorten in het systeem bij komen. De kans dat deze kaart nog in het tweedehands circuit verkrijgbaar is, is niet erg groot.

Verder bestaat er ook nog de mogelijkheid om meer geheugen te plaatsen in de vorm van Expanded geheugen, dit is geheugen boven 1MB. Hiervoor is het mogelijk om een kaart te plaatsen die dit ondersteund, bv een Intel Above Board (voor PC is dit een 8bit kaart). Met de hierbij geleverde drivers kan dit geheugen door programma's die dit ondersteunen worden gebruikt. Bij dit soort kaarten is het zelfs mogelijk om een deel van het hierop aanwezige geheugen te gebruiken om van 512KB naar 640KB te gaan. Raadpleeg hiervoor wel eerst de handleiding en maak bij aanschaf de afspraak "niet werken, geld terug".PC Compact 2 (TC8)Het op het moederbord aanwezige geheugen bedraagt 640KB, dit kan op het moederbord Niet verder worden uitgebreid. Wel bestaat er de mogelijkheid om een Expanded geheugen kaart in een slot te plaatsen bv een Intel Above Board (voor PC is dit een 8 bit kaart). Met de hierbij geleverde drivers kan dit geheugen door programma's die dit ondersteunen worden gebruikt. Ook hier kan niet de garantie worden gegeven dat het probleemloos werkt. Maak daarom bij aanschaf de afspraak "niet werken, geld terug".AT Compact (CD7/TC7)Bij de AT Compact (TC-7 board) zijn 2 soorten geheugen opsteek kaarten uitgeleverd. De ene kaart MEX-board genaamd heeft een standaard geheugen omvang van 640KB en kan niet worden uitgebreid. Het andere MEX 2,6 board heeft wel een aantal lege IC voetjes maar kan NIET worden uitgebreid. De voor de uitbreiding benodigde geheugen IC's zijn nooit in de handel gekomen, dus uitbreiden op dit board is NIET mogelijk.
Wel is het mogelijk om geheugen boven 1MB uit te breiden door gebruik te maken van kaarten. Wil men alleen maar extended geheugen gebruiken dan zou men kunnen gaan zoeken naar een MAT kaart. Deze kaart is in het verleden door Compudata geleverd. Bij deze kaart worden geen drivers voor Expanded geheugen gebruik geleverd.
Verder zijn ook bruikbaar de eerder genoemde Intel Above Board (voor AT is dit een 16 bit kaart) de Everex kaarten welke in een aantal varianten leverbaar is (maximale geheugen omvang). Deze kaarten nemen wel een vrij 16 bit slot in.
Ook hier geldt weer maak een goede afspraak voordat de koop gesloten wordt. Na het plaatsen van het geheugen moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen.
Systeem zal hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst.AT 386 (Sigma)Dit systeem is standaard voorzien van een 32 bit geheugen kaart welke in een slot is geplaatst en middels speciale connectorbruggen met de in het slot er naast geplaatste processorkaart is verbonden. Op deze kaart kan maximaal 2MB geheugen geplaatst zijn, dit middels 256KB geheugen Chips. Indien er nog aan een extra 2MB geheugen board gekomen kan worden heeft men bij gebruik van de 3 connector-bruggen de mogelijkheid om dit board er extra bij te plaatsen zodat de totale geheugen omvang dan 4MB wordt. Het geheugen in deze systemen is een beetje raar ingedeeld. Heeft men 2MB op het geheugenbord dan bestaat dit uit 640KB basis geheugen en 1024KB extended geheugen. Het stuk 384KB wordt niet meegeteld. Dit houdt in dat bij het starten niet tot 2048KB wordt geteld maar slechts tot 1664KB. Bij twee geheugen kaarten met 2MB wordt het dan 640KB basis geheugen en 3072KB extended geheugen. Tellen bij het starten loopt nu tot 3712KB. Bij deze systemen is een Utility disk geleverd welke het stukje 384KB kan gebruiken voor diverse doelen. Vergeet niet om op de tweede geheugenkaart het jumper- blok op JB1 te verplaatsen.
Na het plaatsen van het geheugen moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen. Systeem zal hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst.AT Compact 2 (TC9)Bij de eerste uitvoeringen van deze systemen met de moederbord Levels L0-L1 en L2 is het niet mogelijk om het 1MB geheugen op het moederbord zelf uit te breiden. De geheugen chips zitten op deze borden vast gesoldeerd i.p.v. in voetjes.
Systemen met een moederbord level L3 kunnen op het bord tot 2MB worden uitgebreid. Dit gaat door het uit de voetjes verwijderen van de 512KB chips (16 stuks) en deze te vervangen door een geheugen uitbreiding 2MB bestaande uit 16 stuks 1MB chips zoals voor de AT Compact3 en SX Compact 2 gebruikt wordt.
Voor het controleren welk level moederbord in het systeem zit moet de kast worden geopend. Het level van het moederbord is in kopersporen aangegeven en te vinden achter bij het slot wat zich het verste van de voeding bevindt. Meestal moet hiervoor de video kaart worden verwijderd. Voor een level L3 bord is het ook te zien aan de in voetjes geplaatste geheugen chips. Deze bevinden zich links voor op het moederbord, 2 rijen van 8 voetjes.
Bij alle levels is het wel mogelijk om het geheugen uit te breiden middels kaarten welke in een slot gestoken worden. Hier kan ook gebruik gemaakt worden van b.v. een Intel Above Board of Everex RAM kaart. Dit moeten wel 16 bit kaarten zijn.
Deze kunnen dan indien er drivers voor geladen worden ook als Expanded geheugen gebruikt worden. Na het plaatsen van het geheugen moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen. Systeem zal hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst.AT386SX (TC12)Bij dit systeem kan het 1MB geheugen op het moederbord wel worden uitgebreid. Dit gaat middels SIMM's in stappen van 2MB (2 x 1MB SIMM) tot een totaal van 4MB. Hiermee wordt de totale geheugen omvang 3MB of 5MB. Gebruik van 4MB SIMM's wordt in dit systeem NIET ondersteund.
Voor het bijplaatsen van 2MB geheugen moet men opletten, de 4 SIMM connectoren op het moederbord bevatten 2 banken. Deze zijn niet aaneengesloten, maar verspringen 1 positie. Als men voor het systeem staat dan zijn de connectoren als volgt gepositioneerd:

       DRAM bank 2/3 
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      +  +  +  +  
      2L  3L  2H  3H 
 

Dit houdt in dat de eerste SIMM in connector 2L geplaatst moet worden en de tweede SIMM in connector 2H. Wordt er 4MB geplaatst dan kan men de connectoren gewoon van links naar rechts vullen. Na het plaatsen van het geheugen moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen. Systeem zal hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst. Voor nog meer geheugen bijplaatsen moet men kaarten gebruiken welke in een slot geplaatst worden. Hiervoor komen de zelfde kaarten in aanmerking als voor de AT Compact en AT Compact 2.SX Compact 2 (TC14) en AT Compact 3 TC16)Voor deze beide systemen geldt dat er op het moederbord geheugen kan worden bijgeplaatst. Er bevindt zich een bank met lege IC voetjes (16 stuks) deze kan worden gevuld met een 2MB geheugen uitbreiding voor SX Compact/AT Compact 3 en bestaat uit 16 stuks DRAM chip. Hiermee wordt de op het bord aanwezige 1MB geheugen uitgebreid naar 3MB. Hiervoor is het meestal niet nodig om Jumpers te verzetten. Controleer de handleiding voor de evt. juiste posities.
Ook bestaat er nog de mogelijkheid om de in bank 0 aanwezige 1MB bestaande uit 512KB DRAM chips te vervangen door nogmaals een 2MB geheugenuitbreiding. NU is het wel nodig om Jumpers te verzetten. Kijk hiervoor in de handleiding. Welke jumpers naar waar verzet moeten worden hangt nl. af van het type 512KB DRAM wat in bank 0 zat (type T of B).
Er geldt echter een uitzondering: in de laatst uitgeleverde SX Compact 2 systemen zit een moederbord waarop al 2MB geheugen aanwezig is, dit zit ook gesoldeerd. Hier kan men wel 2MB bijplaatsen in de vrije bank. Na het plaatsen van het geheugen en verzetten van jumpers moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen. Systeem zal bij het starten hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst.AT386-25 en TR386-25 (TC15) / AT486-25 en R486-25 (TC19)Bij deze systemen welke meestal met 4MB geheugen zijn uitgeleverd kan het geheugen worden uitgebreid tot maximaal 16MB. Dit gebeurd op het moederbord door middel van SIMM's. 4 stuks zijn reeds geplaatst.
De uitbreiding is mogelijk van 4MB naar 8MB door bij plaatsen van 2 x 2MB geheugenuitbreiding. Dit zijn 4 SIMM's welke geplaatst worden in de connectoren op het moederbord. De volgende uitbreiding gaat van 8MB naar 16MB. Naar 12MB is niet mogelijk. Hiervoor moet 4 x 2MB geheugenuitbreiding, dit zijn 8 SIMM's plaatsen op het extra connector bord wat met een speciale connector op het moederbord geprikt is en met klitteband tegen de floppy montageplaat zit. Bij beide uitbreidingen is het nodig om jumpers te verzetten waarmee de omvang van het geheugen wordt aangegeven.
Ook op dit systeem wordt het gebruik van 4MB SIMM's niet ondersteund.
Na het plaatsen van het geheugen en verzetten van jumpers moet men opnieuw Diagnose gebruiken om e.e.a. opnieuw in te stellen. Systeem zal bij het starten hier ook om vragen omdat het ontdekt dat er geheugen is bijgeplaatst.TR486/e (TC21) en de TR486SX/e TC22)Deze systemen zijn voorzien van een TC-2x (x kan zijn 0 1 of 2). Het volgende overzicht geeft de mogelijke geheugen uitbreiding stappen aan.

De Tulip TR486/e en TR486sx/e hebben standaard 8Mb intern geheugen, welk uitbreidbaar is naar 16, 32 of 64Mb on-board, door bij plaatsen van geheugen modulen van 1 of 4Mb als volgt:

           ----------------------------------
           | Geheugen | BANK 0 | BANK 1 |
           |----------|----------|----------|
           |  8Mb  | 8*1Mb  | Geen  |
           |  16Mb  | 8*1Mb  | 8*1Mb  |
           |  32Mb  | 8*4Mb  | Geen  |
           |  64Mb  | 8*4Mb  | 8*4Mb  |
           ----------------------------------

Opm.: een combinatie van 1Mb en 4Mb SIMM's is niet mogelijk.

Geheugen bank indeling op het processor bord:

      -------------------------------------------------------
      | --------------------      ------------------- |
      | |         | < BANK 1 > |         | |
      | --------------------      ------------------- |
      | --------------------      ------------------- |
      | |         | < BANK 0 > |         | |
      | --------------------      ------------------- |
      |                           |
      --------  Connector   ----------  Connector  --
         --------------------    ------------------- 

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose en CAFE programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DC286-16 / DT286-16 / WS286-16 (TC23)
DC Compact / DT Compact / WS Compact (TC-23 logic)
DC386SX / DT386SX / WS386SX 16-20-25 MHz (TC-24 logic)
Vision 1 (TC-26 logic)De onderstaande tabel laat de mogelijke geheugen configuraties van de bovengenoemde systemen gebaseerd op de TC23/24/26 logic's. Het TC23 logic heeft altijd 1Mb basis geheugen. Het TC24 logic kan 1Mb, 2Mb of 4Mb basis geheugen hebben en het TC26 logic heeft altijd 4Mb basis geheugen. Ernaast is een afbeelding van de geheugen voetjes:

 ----------------------------------------------  -----------------
 |       TC23 en TC24-1Mb       |  | SIMM voetjes |
 |--------------------------------------------|  |  |  |  |  |
 | Uitbreiding  |  SIMM   |   SIMM   |  |  |  |  |  |
 | van | naar |  type   |  voetje   |  |  |  |  |  |
 |-------|-------|------------|---------------|  |  |  |  |  |
 | 1 Mb | 3 Mb | 2 * 1 Mb | U75 en U76 |  |  |  |  |  |
 | 1 Mb | 9 Mb | 2 * 4 Mb | U75 en U76 |  |  |  |  |  |
 | 3 Mb | 5 Mb | 2 * 1 Mb | U77 en U78 |  |  |  |  |  |
 | 9 Mb | 17 Mb | 2 * 4 Mb | U77 en U78 |  |  |  |  |  |
 |--------------------------------------------|  |  |  |  |  |
 |       TC24-2Mb (A/B/C)       |  |U75|U76|U77|U78|
 |--------------------------------------------|  -----------------
 | 2 Mb | 4 Mb | 2 * 1 Mb | U75 en U76 |
 | 2 Mb | 10 Mb | 2 * 4 Mb | U75 en U76 |
 | 4 Mb | 6 Mb | 2 * 1 Mb | U77 en U78 |
 | 4 Mb | 12 Mb | 2 * 4 Mb | U77 en U78 |
 | 10 Mb | 12 Mb | 2 * 1 Mb | U77 en U78 |
 | 10 Mb | 18 Mb | 2 * 4 Mb | U77 en U78 |
 |--------------------------------------------|
 |     TC24-4Mb (D/E/F) en TC26     |
 |--------------------------------------------|
 | 4 Mb | 6 Mb | 2 * 1 Mb | U75 en U76 |
 | 6 Mb | 8 Mb | 2 * 1 Mb | U77 en U78 |
 | 4 Mb | 12 Mb | 2 * 4 Mb | U75 en U76 |
 | 12 Mb | 20 Mb | 2 * 4 Mb | U77 en U78 |
 ----------------------------------------------

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DC386SX DT386SX en WS386SX 25 MHz TC36)De Tulip DC/DT/WS386sx hebben standaard 2Mb on-board geheugen. Dit kan uitgebreid worden van de standaard 2Mb RAM naar 4, 6, 10 of 16Mb door bijplaatsing van geheugen modulen van 1Mb of 4Mb.

Ook kan het standaard on-board video geheugen van 256Kb naar 512Kb worden uitgebreid door bij plaatsing van twee RAM chips van 256kb x 4 in de daarvoor aanwezige voetjes op het moederbord.

De volgende tabel geeft de mogelijke geheugen uitbreidingen van de DC/DT/WS386sx.
Ernaast is een afbeelding van de geheugen voetjes:

 ----------------------------------------------  -----------------
 |     TC36 Geheugen Uitbreiding     |  | SIMM voetjes |
 |--------------------------------------------|  |  |  |  |  |
 | Uitbreiding |  SIMM   |   SIMM   |  |  |  |  |  |
 | van | naar |  type   |  Voetjes  |  |  |  |  |  |
 |-------|-------|------------|---------------|  |  |  |  |  |
 | 2 Mb | 4 Mb | 2 * 1 Mb | U29 en U30 |  |  |  |  |  |
 | 4 Mb | 6 Mb | 2 * 1 Mb | U31 en U32 |  |  |  |  |  |
 | 2 Mb | 10 Mb | 2 * 4 Mb | U29 en U30 |  |  |  |  |  |
 | 10Mb | 16 Mb | 2 * 4 Mb | U31 en U32 |  |U29|U30|U31|U32|
 |--------------------------------------------|  -----------------
 |    TC36 Video Geheugen Uitbreiding   |
 |--------------------------------------------|
 | Uitbreiding | Aantal   |  Voetjes  |
 | van | naar | DRAM-chips |        |
 |-------|-------|------------|---------------|
 | 256Kb | 512Kb |2 * 256Kb*4 | U17 and U18 |
 ----------------------------------------------

Met 16Mb geheugen on-board, moet er een jumper op J12 geplaatst worden (Dit schakelt het on-board geheugen uit).

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DT486e / DE486e en TR846e TC30/TC33/TC31/TC34)Deze systemen zijn er zowel in SX als ook in DX uitvoering. Let op dat er voor de SX uitvoeringen een andere geheugen omvang mogelijk is dan voor de DX uitvoering.

De DT/DE/TR486sx (TC30 en TC33) hebben standaard 4Mb intern geheugen, en de DE/TR486dx (TC31 en TC34) hebben standaard 8Mb intern geheugen. Alle systemen zijn uit te breiden tot 64Mb geheugen op het moederbord:
Onderstaande tabel geeft de mogelijkheden en de bijbehorende dip-switch instelling:

 --------------------------------------------------------------- 
 |           TC30 en TC33 (SX)           |
 |-------------------------------------------------------------|
 | Uitbreiding | BANK 0 | BANK 1 | BANK 2 | BANK 3 | SWITCHES|
 | van | naar |    |    |    |    | 1 2 3 |
 |-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
 | 4 Mb |  -  | 4*1Mb |  -  |  -  |  -  | 1 1 1 | Default
 | 4 Mb | 8 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb |  -  |  -  | 1 0 1 |
 | 8 Mb | 16 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 0 0 1 |
 | 8 Mb | 24 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*4Mb |  -  | 0 0 0 |
 | 24 Mb | 40 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 1 0 0 |
 | 16 Mb |  -  | 4*4Mb |  -  |  -  |  -  | 0 1 1 |
 | 16 Mb | 32 Mb | 4*4Mb | 4*4Mb |  -  |  -  | 1 1 0 |
 | 32 Mb | 64 Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 0 1 0 |
 |-------------------------------------------------------------|
 |           TC31 en TC34 (DX)           |
 |-------------------------------------------------------------|
 | Uitbreiding | BANK 0 | BANK 1 | BANK 2 | BANK 3 | SWITCHES|
 | van | naar |    |    |    |    | 1 2 3 | 
 |-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
 | 8 Mb |  -  | 4*1Mb | 4*1Mb |  -  |  -  | 1 0 1 | Default
 | 8 Mb | 16 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 0 0 1 |
 | 8 Mb | 40 Mb | 4*1Mb | 4*1Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 1 0 0 |
 | 32 Mb |  -  | 4*4Mb | 4*4Mb |  -  |  -  | 1 1 0 |
 | 32 Mb | 64 Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 4*4Mb | 0 1 0 |
 ---------------------------------------------------------------

Switches: 1 = switch close en 0 = switch open

               ---------------
               |Bank 2|bank 0| SIMM
 Bank indeling van de    |   |   | voetjes  
 geheugen voetjes op     |   |   |
 het moederbord.       |   |   |
               |   |   |
               |   |   |
               |------|------|
               |Bank 3|Bank 1|
               |   |   |
               |   |   |
               |   |   |
               |   |   |
               |   |   |
               ---------------

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose en CAFE programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DC486SX / DT486SX / WS486SX (TC35)
DC486DX / DT486DX (TC35)Deze systemen hebben standaard 4Mb on-board geheugen. Het geheugen is uit te breiden van de standaard 4Mb RAM naar 8 of 20Mb door bij plaatsen van geheugen modulen van 1 of 4Mb.

Ook kan het standaard on-board video geheugen van 512Kb naar 1Mb worden uitgebreid door bij plaatsen van vier 256Kb x 4 DRAM's in de aanwezige voetjes op het moederbord.

Ook kan hierop 256Kb Cache geheugen bij geplaatst worden "SRAM" chips in de hiervoor aanwezige voetjes op het moederbord.

De volgende tabel laat de mogelijke geheugen uitbreiding zien:

        ----------------------------------------------
        |      TC35 Geheugen Uitbreiding    |
        |--------------------------------------------|
        | Uitbreiding |  SIMM   |   SIMM   |
        | van | naar |  types  |  voetje   |
        |-------|-------|------------|---------------|
        | 4 Mb | 8 Mb | 4 * 1 Mb | U41 tot U44 |
        | 4 Mb | 20 Mb | 4 * 4 Mb | U41 tot U44 |
        |--------------------------------------------|
        |    TC35 Cache Geheugen Uitbreiding   |
        |--------------------------------------------|
        | Uitbreiding | Aantal   |  Voetjes  |
        | van | naar | SRAM-chips |        |
        |-------|-------|------------|---------------|
        |  -  | 256Kb | 9 * 32Kb*8 | U51 tot U59 |
        |    |    | 1 * 64Kb*8 | U60     |
        |--------------------------------------------|
        |    TC35 Video Geheugen Uitbreiding   |
        |--------------------------------------------|
        | Uitbreiding | Aantal   |  Voetjes  |
        | van | naar | DRAM-chips |        |
        |-------|-------|------------|---------------|
        | 512Kb | 1Mb |4 * 256Kb*4 | U65 tot U68 |
        ----------------------------------------------

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DC486SX / DT486SX / WS486SX (TC38)
DC486DX / DT486DX (TC38)Deze systemen hebben standaard 4Mb on-board geheugen. Het geheugen kan uitgebreid worden van de standaard 4Mb naar 8 of 20Mb door bij plaatsen van geheugen modulen van 1 of 4Mb.

Deze systemen hebben een standaard on-board video geheugen van 512Kb of 1Mb.
Indien het systeem 512Kb video geheugen heeft, kan dit uitgebreid worden tot 1Mb video geheugen door bijplaatsen van een 512Kb x 16 RAM-chip in de aanwezige voet op het moederbord.
Systemen met een standaard 1Mb video geheugen staan de installatie van additioneel video geheugen niet toe.

De volgende tabel laat de mogelijke geheugen uitbreiding zien:

        ------------------------------------------------
        |       TC38 Geheugen Uitbreiding    |
        |----------------------------------------------|
        | Uitbreiding |  SIMM   |   SIMM    |
        | van | naar |  type   |  voetjes   |
        |-------|-------|------------|-----------------|
        | 4 Mb | 8 Mb | 4 * 1 Mb | U39,U40,U45,U47 |
        | 4 Mb | 20 Mb | 4 * 4 Mb | U39,U40,U45,U47 |
        |----------------------------------------------|
        |     TC38 Video Geheugen Uitbreiding   |
        |----------------------------------------------|
        | Uitbreiding |  Aantal    |  Voetje  |
        | van | naar |  DRAM-chips  |       |
        |-------|-------|----------------|-------------|
        | 512Kb | 1Mb | 1*(512Kb x 16) |   U6   |
        ------------------------------------------------

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DE486DX/e / DS486DX/e / TR486DX/e 33/50/66 Hz (TC32)De Tulip DE/DS/TR486/e systemen hebben standaard 4Mb on-board geheugen, welk is uit te breiden tot 128Mb door toevoegen van 4, 8, 16 en/of 32Mb geheugen modulen volgens onderstaande tabel, inclusief de bij behorende dip-switch instellingen. Ernaast is een afbeelding van de geheugen voetjes:

 --------------------------------------------------
 | Geheugen | Bank 0 | Bank 1 | DIP-switches |
 |Uitbreiding|     |     |  1-2-4-4  |
 |-----------|----------|----------|--------------|
 |  0Mb  |  Geen  |  Geen  |  1 1 1 1  | Default
 |-----------|----------|----------|--------------|
 |  8Mb  | 2*4Mb  |  Geen  |  0 1 1 1  |
 |-----------|----------|----------|--------------|
 |  16Mb  | 2*4Mb  | 2*4Mb  |  1 0 1 1  |
 |-----------|----------|----------|--------------|
 |  24Mb  | 2*4Mb  | 2*8Mb  |  0 0 1 1  |  SIMM-voetjes  
 |-----------|----------|----------|--------------| -----------------
 |  32Mb  | 2*8Mb  | 2*8Mb  |  1 0 0 1  | |Bank 0 |Bank 1 |
 |-----------|----------|----------|--------------| |  |  |  |  |
 |  40Mb  | 2*4Mb  | 2*16Mb |  1 1 0 1  | |  |  |  |  |
 |-----------|----------|----------|--------------| |  |  |  |  |
 |  64Mb  | 2*16Mb | 2*16Mb |  0 0 0 1  | |  |  |  |  |
 |-----------|----------|----------|--------------| |  |  |  |  |
 |  72Mb  | 2*4Mb  | 2*32Mb |  0 1 0 1  | |  |  |  |  |
 |-----------|----------|----------|--------------| |  |  |  |  |
 |  96Mb  | 2*16Mb | 2*32Mb |  1 1 1 0  | |  |  |  |  |
 |-----------|----------|----------|--------------| |  |  |  |  |
 | 128Mb  | 2*32Mb | 2*32Mb |  1 0 1 1  | |  |  |  |  |
 -------------------------------------------------- -----------------

De waarde onder 'Geheugen uitbreiding' beschrijft de hoeveelheid geheugen welk in het geheugen module is geinstalleerd in de SIMM voetjes. Dit is exclusief het on- board geheugen.

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose en CAFE programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.DS486/i (TC39)De DS486 ISA heeft standaard 4Mb on-board geheugen, welk is uit te breiden tot 64Mb door bijplaatsen van 36-bits brede SIMM's van 4, 8, 16 of 32Mb. Momenteel worden alleen 32-bits gebruikt voor data, de 4 parity bits worden niet gebruikt.

Ook kan het standaard on-board video geheugen worden uitgebreid van 1Mb tot 2Mb door plaatsen van twee 256Kb x 16 DRAM's in de aanwezige voetjes op het moederbord. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van hogere resoluties met meer kleuren.

In het geval dat het een DS 486sx betreft kan ook 256Kb Cache geheugen op het moederbord worden bij geplaatst door 9 stuks 32Kb x 8 SRAM's in de aanwezige voetjes te prikken.

Een DS 486dx systeem heeft reeds 256Kb Cache geheugen geinstalleerd.

De onderstaande tabel laat de mogelijke geheugen uitbreiding van de DS 486 ISA zien:

         --------------------------------------------
         |     TC39 Geheugen Uitbreiding    |
         |------------------------------------------|
         |Onboard| Bank 0 | Bank 1 | Totaal | Notes |
         |-------|--------|--------|--------|-------|
         | 4Mb | Geen | Geen |  4Mb |    |
         | 4Mb |  4Mb | Geen |  8Mb | Note1 |
         | 4Mb |  4Mb |  4Mb | 12Mb |    |
         | 4Mb |  8Mb | Geen | 12Mb |    |
         | 4Mb |  4Mb |  8Mb | 16Mb | Note2 |
         | 4Mb |  8Mb |  8Mb | 20Mb | Note3 |
         | 4Mb | 16Mb | Geen | 20Mb |    |
         | 4Mb |  4Mb | 16Mb | 24Mb | Note2 |
         | 4Mb |  8Mb | 16Mb | 28Mb |    |
         | 4Mb | 16Mb | 16Mb | 36Mb | Note3 |
         | 4Mb | 32Mb | Geen | 36Mb |    |
         | 4Mb |  4Mb | 32Mb | 40Mb | Note2 |
         | 4Mb |  8Mb | 32Mb | 44Mb |    |
         | 4Mb | 32Mb | 16Mb | 52Mb |    |
         | 4Mb | 32Mb | 32Mb | 64Mb |Note3/4|
         |------------------------------------------|
         |   TC39 Cache Geheugen Uitbreiding   |
         |------------------------------------------|
         | Uitbreiding | Aantal   |  Voetjes  |
         | van | naar | SRAM-chips |       |
         |-------|-------|------------|-------------|
         |  -  | 256Kb | 9 * 32Kb*8 | U38-U46-U48 |
         |    |    | (20 ns)  | U52-U58-U62 |
         |    |    |      | U65-U71-U76 |
         |------------------------------------------|
         |   TC39 Video Geheugen Uitbreiding   |
         |------------------------------------------|
         | Uitbreiding |  Aantal DRAM-chips  |
         | van | naar |             |
         |-------|-------|--------------------------|
         | 1Mb | 2Mb |   4 * 256Kb*4 70ns   |
         --------------------------------------------

De SIMM's kunnen geplaatst worden in bank 0 en bank 1, sommige configuraties worden echter aanbevolen.

Note1: Interleaving on-board geheugen en bank 0
Note2: Aanbevolen, interleaving on-board geheugen en bank 0
Note3: Aanbevolen, interleaving bank 0 en bank 1
Note4: On-board geheugen automatisch uitgeschakeld

Nadat geheugen is geinstalleerd moet het Diagnose programma gebruikt worden om de nieuwe geheugen omvang aan het systeem kenbaar te maken.Laptop LT286 (CGA en VGA) (TC62 en C63)De LT286 heeft standaard 1Mb geheugen, welk zich op het moederbord bevindt.
Dit geheugen kan worden uitgebreid naar 3 of 5 Mb door toevoeging van 1Mb SIM's ( per 2 stuks plaatsen).
Zie onderstaande tabel:

      ------------------------------------
      | RAM grootte  | 1Mb | 3Mb | 5Mb |
      |----------------|-----|-----|-----|
      | SIMM (slot U8) |   | 1Mb |   |
      | SIMM (slot U7) |   | 1Mb |   |
      | SIMM (slot U6) |   |   | 1Mb |
      | SIMM (slot U5) |   |   | 1Mb |
      ------------------------------------

Om de geheugen uitbreiding te plaatsen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1. Open de klep aan de achterkant van de Laptop.
2. Ontgrendel de beschermkap van de batterij met behulp van de twee schuifjes aan de achterkant van de kap.
3. Schuif de kap een stukje naar achteren en til deze vervolgens op. U kunt nu de batterij zien.
4. Verwijder nu de batterij.
5. Draai de 3 schroeven van het metalen plaatje los en verwijder dit plaatje.
6. Nu ziet u de connectoren voor geheugen-uitbreiding. Plaats hierin de geheugen uitbreiding volgens bovenstaande tabel.
7. Plaats het metalen plaatje weer terug en schroef dit vast.
8. Leg de batterij weer terug, plaats de kap weer over de behuizing en vergrendel deze. Sluit vervolgens de klep aan de achterkant van de computer.
9. Nadat de geheugenmodules zijn geinstalleerd, moet het programma Diagnose worden uitgevoerd om het systeem de nieuwe configuratie mee te delen.

Tulip Memory Expansion Kits LT286:
2Mb memory expansion (2 x 1Mb module) gelijk aan 2 MB memory expansion voor Vision-line systemen.NoteBook NB286 (TC61)De NB286 heeft standaard 1Mb geheugen, wat is gerealiseerd door de installatie van een 1Mb SIMM in een van de twee speciale slots welke zich op het moederbord bevinden. Geheugen kan uitgebreid worden naar 2, 4, 5 of 8 Mb door toevoegen of vervangen van geheugen modulen van 1 of 4Mb.
Zie onderstaande tabel:

      -----------------------------------------------------
      | RAM grootte  | 1Mb | 2Mb | 4Mb | 5Mb | 5Mb | 8Mb |
      |---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
      | SIMM (slot 1) | 1Mb | 1Mb | 4Mb | 1Mb | 4Mb | 4Mb |
      | SIMM (slot 2) |   | 1Mb |   | 4Mb | 1Mb | 4Mb |
      -----------------------------------------------------

Om de geheugen uitbreiding te plaatsen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1 Verwijder het "keyboard template", dit is de plastic strook met de F-toets aanduiding erop.
2 Draai de twee schroeven van het afdekplaatje los en verwijder dit plaatje.
3 Plaats de geheugen-modulen in de op het moederbord aanwezige SIMM connector.
4 Plaats het afdekplaatje en het template weer terug.

Tulip Memory Expansion Kits NoteBook 286:
1Mb SIMM's
4Mb SIMM'sNoteBook NB386SX 16/20/25 MHz (TC59 en C60)De NB386sx heeft standaard 2Mb geheugen, wat is gerealiseerd door de installatie van een 1Mb SIMM in het eerste van de twee speciale slots welke zich op het moederbord bevinden. Het geheugen kan uitgebreid worden van 2Mb naar 4Mb, 6Mb of 8Mb door toevoegen of vervangen van geheugen modulen van 2Mb of 4Mb. Zie onderstaande tabel:

         -----------------------------------------
         | RAM grootte  | 2Mb | 4Mb | 6Mb | 8Mb |
         |---------------|-----|-----|-----|-----|
         | SIMM (slot 1) | 2Mb | 2Mb | 4Mb | 4Mb |
         | SIMM (slot 2) |   | 2Mb | 2Mb | 4Mb |
         -----------------------------------------

Om de geheugen uitbreiding te plaatsen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1 Verwijder het "keyboard template", dit is de plastic strook met de F-toets aanduiding erop.
2 Draai de twee schroeven van het afdekplaatje los en verwijder dit plaatje.
3 Plaats de geheugen-modulen in de op het moederbord aanwezige SIMM connector.
4 Plaats het afdekplaatje en het template weer terug.

Tulip Memory Expansion Kits NoteBook 386sx:
2Mb memory expansion notebook 386sx-20/25
4Mb memory expansion notebook 386sx-20/25NoteBook NB386sl (TC58)De NB386sl heeft standaard 2Mb on-board geheugen, wat uitge- breid kan worden naar 4, 6, 10, 12 of 18Mb door toevoegen van geheugen modulen van 2 of 8Mb.
Zie onderstaande tabel:

      --------------------------------------------------------
      | RAM grootte   | 2Mb | 4Mb | 6Mb |10Mb |12Mb |18Mb |
      |------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
      | Bank 0 (CN1-CN2) |   | 2Mb | 2Mb | 8Mb | 8Mb | 8Mb |
      | Bank 1 (CN3-CN4) |   |   | 2Mb |   | 2Mb | 8Mb |
      --------------------------------------------------------

Voor het plaatsen van de geheugen modulen moeten de volgende stappen doorlopen worden:
1 Maak de NoteBook computer open door het keyboard op te tillen wat ontgrendeld wordt door het naar de buitenkant verschuiven van de twee schuifjes onder op de bodem van het systeem.
2 Pak het keyboard bij de hoeken en til het op in de richting van het LCD-scherm.
3 Verwijder het batterij blok.
4 Verwijder de plaat door deze op te tillen in de richting van het batterij compartiment.
5 Aan de rechterkant van het moederbord zie je nu de 4 geheugen uitbreidings connectors (CN1-CN2 and CN3-CN4).
6 Breng in omgekeerde volgorde alles weer terug aan.

Tulip Memory Expansion Kits NoteBook 386sl:
2Mb memory expansion notebook 386sl-25
8Mb memory expansion notebook 386sl-25NoteBook 486sx 25MHz Creme kleurige ehuizing (TC57)De NB486sx heeft standaard 4Mb on-board geheugen. Dit kan uitgebreid worden naar 8 of 20Mb door toevoeging van twee geheugen modulen van 2 of 8Mb.
Zie onderstaande tabel:

            -------------------------------
            |RAM grootte| SIMM 1 | SIMM 2 |
            |-----------|--------|--------|
            | 8 Mb   |  2Mb |  2Mb |
            | 20 Mb   |  8Mb |  8Mb |
            -------------------------------

Voor het plaatsen van de geheugen modulen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1 Verwijder het keyboard template.
2 Verwijder de drie schroeven aan de achterzijde van de NoteBook.
3 Draai de schroeven van afdekplaat los en verwijder de plaat.
4 Plaats de geheugen modulen in de daarvoor aanwezige connectors.
5 Plaats de afdekplaat weer terug en schroef deze weer vast met gebruik van de zes schroeven.
6 Plaats de template weer terug.

Tulip Memory Expansion Kits NoteBook 486sx:
4Mb memory expansion NB 486sx
16Mb memory expansion NB 486sxNoteBook NB486sx 25MHz (Mono) Zwarte ehuizing
NoteBook NB486sx 33MHz (Color)De NB486sx mono/color heeft standaard 4Mb on-board geheugen. Dit kan uitgebreid worden van de standaard 4Mb RAM naar 8 of 20Mb door bijplaatsen van twee geheugen modulen van 2 of 8Mb.
Zie onderstaande tabel:

           ----------------------------------
           | TOTAL MEMORY | Bank 0 | Bank 1 |
           |--------------|--------|--------|
           |   4 Mb  |  2Mb |  2Mb |
           |   8 Mb  |  2Mb |  2Mb |
           |   20 Mb  |  8Mb |  8Mb |
           ----------------------------------

Voor het bijplaatsen van geheugen moet aan de onderkant van de NoteBook een klepje geopend worden. Draai hiervoor met een muntstuk de knop met het pijltje in de richting die hierbij aangegeven is.
Overtuig U ervan dat bij plaatsing van de geheugen modulen het pijltje als markering op de module in de richting van het batterij compartiment wijst.

Tulip Memory Expansion Kits NoteBook 486sx mono/color:
4Mb memory expansion (2 x 2Mb module)
16Mb memory expansion (2 x 8Mb module)PocketBook PB386sl TC56)De PB386sl heeft standaard 2Mb on-board geheugen. Dit kan uitgebreid worden van de standaard 2Mb RAM naar 4 of 10Mb door toevoegen van geheugen module van 2 of 8Mb.
Zie onderstaande tabel:

          ---------------------------------------
          |RAM grootte|  2Mb  | 4Mb | 10Mb |
          |-----------|---------|-------|-------|
          | CN12-CN13 |     | 2Mb | 8Mb |
          ---------------------------------------

Voor het plaatsen van de geheugen modulen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1 Neem het batterij blok eruit.
2 Open de NoteBook computer.
3 Verwijder het keyboard template.
4 Verwijder de drie schroeven.
5 Plaats je vingernagels in de ruimte tussen het keyboard en de system kast en til het keyboard op terwijl de xxxx in de batterij ruimte wordt terug getrokken.
6 Pak het keyboard bij de hoeken en til het op naar je toe.
7 Nu kun je de twee geheugen uitbreiding connectors (CN12-CN13) aan de kant van de harddisk zien.
8 Plaats de geheugen modulen in deze twee connectors.
9 Plaats in omgekeerde volgorde alles weer terug.

Tulip Memory Expansion Kits PocketBook 386sl:
2Mb memory expansion PB 386sl
8Mb memory expansion PB 386slPocketBook PB486slDe PB486sl heeft standaard 4Mb on-board geheugen. Dit kan uitgebreid worden van de standaard 4Mb RAM naar 8 of 20Mb door toevoegen van geheugen modulen van 4Mb (2 x 2Mb) of 16Mb (2 x 8Mb).
Zie onderstaande tabel:

          ---------------------------------------
          |RAM grootte|  4Mb  | 8Mb | 20Mb |
          |-----------|---------|-------|-------|
          | Plaats-1 |     | 2Mb |    |
          | Plaats-2 |     | 2Mb |    |
          | Plaats-1 |     |    | 8Mb |
          | Plaats-2 |     |    | 8Mb |
          ---------------------------------------

Voor het plaatsen van de geheugen modulen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1 Neem het batterij blok eruit.
2 Open de NoteBook computer.
3 Verwijder het keyboard template.
4 Verwijder de drie schroeven.
5 Plaats je vingernagels in de ruimte tussen het keyboard en de system kast en til het keyboard op terwijl de xxxx in de batterij ruimte wordt terug getrokken.
6 Pak het keyboard bij de hoeken en til het op naar je toe.
7 Nu kun je de vier geheugen uitbreiding connectors aan de kant van de harddisk zien.
8 Plaats de 2 geheugen modulen in deze vier connectors.
9 Plaats in omgekeerde volgorde alles weer terug.

Tulip Memory Expansion Kits PocketBook 486sl:
4Mb memory expansion PB 486sl
16Mb memory expansion PB 486sl

© 1996-2003 TGV.